మిత్రులారా అటువెళ్లకండి

అది ఎండమావి అని తెలిసీ, తెలిసీ, పదే పదే పరుగెడుతూ పడుతూ లేస్తూ ఎంతకాలమీ అంతులేని ప్రయాణం? ఎందరిని బలిచేసుకుంటూ, ఎంతకాలం ప్రయోగాలు చేద్దాం అమాయకుల ప్రాణాలతో…వద్దు మిత్రులారా… అటు వెళ్ళకండి… మీ ధైర్యం గొప్పది. మీ తెగింపు అసాధారణం…మీ లక్ష్యం ఉన్నతమైనది…. మీరు అనుసరిస్తున్న మార్గమే ఈ ఆధునిక రాజ్యం ముందు నిలబడలేదు. తుపాకీ పట్టిన రాజ్యం ఏదైనా…. కాంగ్రేసుదా, బీజేపీదా, మావోఇస్టులదా నిర్దాక్షిణ్యంగానే వ్యవహరిస్తుంది.

మీ త్యాగాలు వృధా….

ఒక పాట, ఒక స్మరణ, ఒక స్తూపం, పది కవితల్లో మిగిలి ఉంటారు. మేము ఎటువంటి త్యాగాలు చేయకుండా, మిమ్మల్ని హీరోలుగా కీర్తించి మిమ్మల్ని మోసం చేయలేం. ఒక కన్నీటి చుక్క జార్చి, ఒక ఉద్వేగ పూరిత ప్రసంగం చేసి, మరికొందరిని ఉద్వేగాల మంటల్లో తోసి మరికొన్ని తరాలను బలిచేయలేము… మేము భద్రలోకంలో, ఎవరికీ చిక్కని లౌక్యంలో జీవిస్తూ మీ త్యాగాలను ఆకశానికెత్తలేము. మిత్రులారా మీ ప్రాణాలు విలువైనవి….

శ్రుతి, సాగర్లకోసం కలత చెందుతూ ఈ నాలుగు మాటలు…