ఒరే సొల్లు, చిల్లు మొహమా?

tdp
ఒరే సొల్లు, చిల్లు మొహమా?
మాటలు మార్చింది నువ్వు మీ బాబే.
తెలంగాణకు చివరిదాకా అడ్డంపడింది, కుట్రలు చేసిందీ నువ్వూ, నీబాబే…
మాచావులకు కారకులని పిల్లలు రాసిందీ నీపేరూ, నీ బాబు పేరే
ముందు లెఫ్ట్, తర్వాత బిజెపి, మళ్లీ లెఫ్ట్, ఇప్పుడు బిజెపి…పార్ట్‌నర్‌లను మార్చడంలో మీ తర్వాతే ఎవరయినా? వ్యభిచారానికి మించిన పేరు ఏదయినా ఉంటే చూసుకోండి….
నువ్వూ నీ అల్లుడూ, దేవేందర్‌గౌడూ ఆయన కొడుకూ, చంద్రబాబు, ఆయన బామ్మర్ది, వియ్యంకులు….మీ అందరికీ లేని కుటుంబ రాజకీయాలు టీఆరెస్‌కే ఎందుకురా ఆపాదిస్తావు…బానిస….