మార్క్స్, లెనిన్, జగన్ ఆలోచనా విధానం వర్ధిల్లాలి

వందేమాతర గేయాన్ని, విప్లవ జెండాను అందుకుంటాం.. మిమ్నల్ని బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తాం: వైఎస్ జగన్

మార్క్స్, లెనిన్, జగన్ ఆలోచనా విధానం వర్ధిల్లాలి

జాతీయ అవినీతి ప్రజాతంత్ర విప్లవం వర్ధిల్లాలి